KANCELARIA AUDYTORSKA utworzona została jako kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzącej zorganizowany podmiot, świadczący usługi w zakresie rachunkowości od 01.09.1998 roku.

„AUDYT" Krystyna BUZIKIEWICZ KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA jest wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3043.