„AUDYT" Krystyna Buzikiewicz Kancelaria Biegłego Rewidenta

1. siedziba firmy

                        ul. Słupska 3
                        43-305 Bielsko-Biała

                        tel. / fax 33-818-81-52

2. miejsce wykonywania działalności
 
                        ul. Partyzantów 51/11
                        43-300 Bielsko-Biała
       
                        tel. / fax  33-814-02-68

3. mobile :
        602-314-052

4. e-mail :        
krystyna.buzikiewicz@neostrada.pl