GŁÓWNY  PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI  to :

  •  badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
  •  usługi rachunkowo - księgowe
  •  kontrola ksiąg rachunkowych
Wspieramy naszych klientów wiedzą i bogatym doświadczeniem, nabytym podczas wieloletniej praktyki zawodowej.

ZAPEWNIAMY :

  •  PROFESJONALIZM prowadzonej działalności
  •  badanie sprawozdań finansowych WYŁĄCZNIE przez BIEGŁYCH REWIDENTÓW
  •  KONSULTACJE na etapie sporządzania sprawozdań finansowych
  •  zachowanie TAJEMNICY uzyskanych w trakcie badania sprawozdań informacji